ONLINE JAARVERGADERING VV BENTELO 2021 14 DECEMBER
  • Door Thijs Nijland
  • Tags Jeugd, Senioren
  • Geplaats op zaterdag 6 november 2021

ONLINE JAARVERGADERING VV BENTELO 2021 14 DECEMBER

Beste leden,

Vrijdag 10 december 2021 stond de jaarvergadering van VV Bentelo gepland. Echter hebben we door de Corona ontwikkelingen moeten besluiten om de jaarvergadering om te zetten naar een online jaarvergadering op dinsdag 14 december om 20:00 uur via MS Teams. 
Om deel te kunnen nemen aan de online jaarvergadering kun je je aanmelden door een mail te sturen naar info@vvbentelo.nl. Maandag voorafgaand aan de jaarvergadering ontvang je dan de digitale uitnodiging voor de jaarvergadering waarop je op dinsdag kunt inbellen. Daarbij zullen ook de notulen van de vorige jaarvergadering worden toegevoegd.

De agenda ziet voor de jaarvergadering ziet er als volgt uit.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2020
4. Jaarverslag seizoen 2020-2021
5. Verslag jeugdafdeling 2020-2021
6. Financieel jaarverslag en bevindingen kascommissie
7. Bestuurswisselingen

Aftredend                                              Kandidaat
Mirjam Kruders (herkiesbaar)               Mirjam Kruders

8. Jubileum 75 jaar VV Bentelo (1-3 april 2022)
9. Jubilarissen
10. Rondvraag

We hopen jullie allen te treffen op de online jaarvergadering!
Mochten er voorgaand vragen zijn, neem dan contact op met Thijs Nijland.

Met sportieve groet,

Bestuur VV Bentelo

,
Wegen VV Bentelo en Bert-Jan Heupers scheiden na 2021-2022

06 dec

Wegen VV Bentelo en Bert-Jan Heupers scheiden na 2021-2022

Door Thijs Nijland | Tags Bentelo 1, Senioren

Na 4 jaar komt er na dit seizoen een einde aan de samenwerking…

De Sint heeft de jongste jeugd van onze club ook dit jaar niet in de kou laten staan!

02 dec

De Sint heeft de jongste jeugd van onze club ook dit jaar niet in de kou laten staan!

Door Thijs Nijland

Door de Corona crisis heeft hij ervoor gekozen om dit…

Onze sponsoren