Jaarvergadering VV Bentelo 2020
  • Door Thijs Nijland
  • Tags Jeugd, Senioren
  • Geplaats op dinsdag 10 november 2020

Jaarvergadering VV Bentelo 2020

Beste leden,

Dinsdag 8 december staat de jaarvergadering van VV Bentelo op het programma, de aftrap is om 20:00 uur. I.v.m. de corona maatregelen zal de jaarvergadering dit jaar online via Microsoft teams plaatsvinden. Hiervoor hoeft geen specifieke software geïnstalleerd te worden.
Om te kunnen deelnemen aan de jaarvergadering dien je je aan te melden door een mail te sturen naar info@vvbentelo.nl. Op 5 december ontvangen alle aangemelde leden via mail de uitnodiging voor de jaarvergadering incl. de notulen van de jaarvergadering van 2019. 

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2019
4. Jaarverslag seizoen 2019-2020
5. Verslag jeugdafdeling 2019-2020
6. Financieel jaarverslag en bevindingen kascommissie
7. Bestuurswisselingen

Aftredend                                                   Kandidaat
Marc Epping (niet herkiesbaar)                   René Leus
Rien Nijland (niet herkiesbaar)                    Arno ter Doest
Jurgen Rekers (herkiesbaar)                       Jurgen Rekers
Gerbrand van Burgsteden (herkiesbaar)     Gerbrand van Burgsteden                         
Vacant                                                          Thijs Nijland

8. Rondvraag

Wij zien jullie graag (online) op onze jaarvergadering!

Met sportieve groet,

Bestuur
VV Bentelo

,
Info jeugdtrainingen

06 jan

Info jeugdtrainingen

Door Marco van den Ham

Op dit moment zijn er geen trainingen bij de jeugd.

Corona maatregelen update na 13 oktober

14 okt

Corona maatregelen update na 13 oktober

Door Rien Nijland

Zoals dinsdagavond 13 oktober in de persconferentie…

Onze sponsoren