Agenda jaarvergadering 2023 vrijdag 1 december a.s.
 • Door Thijs Nijland
 • Tags Jeugd, Senioren
 • Geplaats op vrijdag 24 november 2023

Agenda jaarvergadering 2023 vrijdag 1 december a.s.

Beste leden,

Zoals al eerder aangekondigd is de jaarvergadering 2023 op vrijdagavond 1 december om 19:30 uur op ons sportcomplex "de Pol". Hierbij delen we met jullie de agenda voor de jaarvergadering.

Agenda jaarvergadering VV Bentelo 2023

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2022
 4. Jaarverslag seizoen 2022-2023
 5. Verslag jeugdafdeling
 6. Kaders Technische Commissies
 7. Financieel jaarverslag en bevindingen kascommissie
 8. Bestuurswisselingen
  • Arno ter Doest, aftredend en herkiesbaar;
  • Thijs Nijland, aftredend en herkiesbaar;;
 9. Uitreiking "Gouden Schoen"
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag

Notulen van de vorige jaarvergadering kunnen opgevraagd worden via info@vvbentelo.nl.
Eventuele vragen en/of opmerkingen n.a.v. de agenda kunnen worden gestuurd naar info@vvbentelo.nl t/m woensdag 29 november 2023.

Wij hopen jullie allemaal te zien op de jaarvergadering.

Met sportieve groet,

Bestuur VV Bentelo

,
Aanmelden nieuwe jeugdleden

01 jul

Aanmelden nieuwe jeugdleden

Door Marco van den Ham

Aanmelden nieuwe jeugdleden Jongens & Meisjes uit…

Onmisbaar: De vrijdagmorgenploeg!

28 jun

Onmisbaar: De vrijdagmorgenploeg!

Door Thijs Nijland | Tags Senioren

Ons sportcomplex “de Pol” ligt er strak bij. Zo werden…

Onze sponsoren