Agenda jaarvergadering 2 december 2022
 • Door Thijs Nijland
 • Tags Jeugd, Senioren
 • Geplaats op maandag 14 november 2022

Agenda jaarvergadering 2 december 2022

Beste leden,

Zoals al eerder aangekondigd is de jaarvergadering 2022 op vrijdagavond 2 december om 20:00 uur op ons sportcomplex "de Pol". Hierbij delen we met jullie de agenda voor de jaarvergadering.

Agenda jaarvergadering VV Bentelo 2022

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen jaarvergadering 2021
 4. Jaarverslag seizoen 2021-2022
 5. Verslag jeugdafdeling
 6. Financieel jaarverslag en bevindingen kascommissie
 7. Bestuurswisselingen
  • Gerbrand van Burgsteden, aftredend en herkiesbaar;
  • Jurgen Rekers, aftredend en herkiesbaar;
  • Sylvia ten Bosch, aftredend en herkiesbaar;
  • René Leus, aftredend en herkiesbaar;
  • Dennis Exterkate (Voorzitter), aftredend en niet herkiesbaar. Kilian Ros wordt voorgedragen door het bestuur;
 8. Uitreiking "Gouden Schoen"
 9. Jubilarissen
 10. Rondvraag

Notulen van de vorige jaarvergadering kunnen opgevraagd worden via info@vvbentelo.nl.
Eventuele vragen en/of opmerkingen n.a.v. de agenda kunnen worden gestuurd naar info@vvbentelo.nl t/m woensdag 30 november 2022.

Wij hopen jullie allemaal te zien op de jaarvergadering.

Met sportieve groet,

Bestuur VV Bentelo

 

,
Aanmelden nieuwe jeugdleden

01 jul

Aanmelden nieuwe jeugdleden

Door Marco van den Ham

Aanmelden nieuwe jeugdleden Jongens & Meisjes uit…

Onmisbaar: De vrijdagmorgenploeg!

28 jun

Onmisbaar: De vrijdagmorgenploeg!

Door Thijs Nijland | Tags Senioren

Ons sportcomplex “de Pol” ligt er strak bij. Zo werden…

Onze sponsoren