Organisatie

 

Organogram

*NB: Zie onderstaande de details per organisatie eenheid,
- De naam achter de organisatie eenheid betreft het aanspreekpunt;
- Mocht je op zoek zijn naar de contactgegevens van één van deze personen, dan graag een bericht naar info@vvbentelo.nl;

Bestuur
Het bestuur verzorgt het leiding geven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van de voetbalvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief)
kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies van de club.
 

Kilian Ros
- Voorzitter

Arno ter Doest
- Jeugdcommissie

Mirjam Kruders
- Secretariaat
- Wedstrijdsecretariaat senioren

Gerbrand van Burgsteden
- Penningmeester
- Appel en Ei commissie

Sylvia ten Bosch
- Contactpers. Vrijwilligerssportstichting
- Nevenactiviteiten

René Leus
- Contactpersoon Elftalindelingscommmissie

- Nevenactiviteiten

Jurgen Rekers
- Aanspreekpunt technische commissie (selectie)
- Technisch coördinator

- Vertegenwoordiger selectie

Thijs Nijland
-Online en offline communicatie
-Contactpersoon Elftalindelingscommmissie

Jeugdcommissie (Arno ter Doest)
Doelstelling is de gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

Technische commissie jeugd (Maarten Smit)
Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid met betrekking tot de jeugdafdeling.
Naast het ondersteunen van trainers en leiders wat betreft technische zaken zijn ze ook verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams.
De commissie bestaat uit minimaal 3 personen welke verschillende leeftijdscategorieën vertegenwoordigen.

Activiteiten commissie jeugd (Theo Broekkamp)
Organisatie van interne nevenactiviteiten (oa. Jeugdweekend; Sinterklaasactiviteit) voor de jeugdleden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de
samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen.

Technische commissie (Jurgen Rekers)
Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Denk hierbij het maken van keuzes in doorstroom van jeugdleden naar de
senioren. 

Elftalindeling commissie - Bentelo 3 t/m 8 (René Leus en Thijs Nijland)
Het verzorgen van de elftalindelingen van de lageren senioren. Tevens verzorgen zij de communicatie richting de spelers en zijn ze aanspreekpunt voor de leiding van deze elftallen.

Sponsorcommissie (René Dijkstra)
Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

Materialen commissie (Rody Waanders)
Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle materialen die betrekking hebben op het uitoefenen van de sport (oa. ballen, hesjes, goals).
Tevens maakt de consul onderdeel uit van de materialen commissie, hij controleert de velden en voert hier het nodige onderhoud op uit.

Appel en Ei commissie (Gerbrand van Burgsteden)
Deze commissie is verantwoordelijk voor het jaarlijks terugkerende voetbal toernooi (5 tegen 5) dat georganiseerd wordt voor alle sponsoren van VV Bentelo.

Online en Offline communicatie (Thijs Nijland)
Zorg dragen voor een zowel inhoudelijk als uiterlijk kwalitatief complete website met als uitgangspunt dat het deze in eigen beheer en met eigen verenigingsmiddelen wordt
gerealiseerd.

Vertrouwenspersonen (Jesse ter Avest (telnr.: 06-13741409 en Femke Kamphuis (telnr.: 06-13226109))
Een belangrijk onderdeel van het gevoerde beleid is dat de sport door al haar leden op een prettige en plezierige manier kan worden uitgeoefend. Als club willen we met het aanstellen
van de vertrouwenspersonen zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Club van 100 (Jörgen Hartgerink)
De club van 100 heeft als doelstelling (financiële) ondersteuning te bieden aan activiteiten of faciliteiten t.b.v. VV Bentelo. De nadruk ligt hierbij op zaken betreffende de jeugd. Verder is de
naam ontleend aan het bedrag dat haar leden jaarlijks doneren aan de club, namelijk € 40,- (voorheen 100 gulden). Ondanks dat de organisatie rechtstreeks ondersteuning bied aan de
club, heeft het zijn eigen bestuur en opereert het onafhankelijk van de voetbalclub.

Laatste berichten

Contactgegevens

Onze sponsoren